Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Jozef Pukalovič / Advokáti


JUDr. Jozef Pukalovič
Vajnorská 1348/8
83104 Bratislava
tel: 02/555 681 72, 02/556 439 32, 02/555 681 73
Vajnorská 1348/8, Bratislava, Slovensko
JUDr. Jozef Pukalovič
Vajnorská 1348/8