Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

JUDr. Jana Vojáčková / Advokáti


JUDr. Jana Vojáčková
Ovručská 1656/9
83102 Bratislava
tel: 02/442 521 08
Ovručská 1656/9, Bratislava, Slovensko
JUDr. Jana Vojáčková
Ovručská 1656/9