Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Iveta Tinschmidtová / Advokáti


JUDr. Iveta Tinschmidtová
Zátišie 1101/12
83103 Bratislava
tel: 02/444 426 01
Zátišie 1101/12, Bratislava, Slovensko
JUDr. Iveta Tinschmidtová
Zátišie 1101/12