Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Ivana Vagaš / Notári


JUDr. Ivana Vagaš
Bajkalská 12188/5B
83104 Bratislava
tel: 02/38 105 327, 0907 337 423
email: ivana.vagas@notar.sk
Bajkalská 12188/5B, Bratislava, Slovensko
JUDr. Ivana Vagaš
Bajkalská 12188/5B