Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Ing. Konrad Vrba / Advokáti


JUDr. Ing. Konrad Vrba
Sliezska 47/9
83103 Bratislava
tel: 02/444 553 86
Sliezska 47/9, Bratislava, Slovensko
JUDr. Ing. Konrad Vrba
Sliezska 47/9