Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Igor Klamár / Advokáti


JUDr. Igor Klamár
Družstevná 68/5
83104 Bratislava
tel: 02/554 222 63
Družstevná 68/5, Bratislava, Slovensko
JUDr. Igor Klamár
Družstevná 68/5