Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Eva Imrišová / Notári


JUDr. Eva Imrišová
Junácka 3216/1
83104 Bratislava
tel: 02/442 584 21, 02/446 354 62
Junácka 3216/1, Bratislava, Slovensko
JUDr. Eva Imrišová
Junácka 3216/1