Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

JUDr. Eduard Kukan, politik

JUDr. Eduard Kukan

Narodený 26. 12. 1939. Pán JUDr. Eduard Kukan po absolvovaní Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v roku 1964 začal svoju kariéru v oblasti medzinárodných vzťahov na Československom ministerstve zahraničných vecí v Prahe ako kariérny diplomat vo funkciách atašé, chargé d´a ffair, radca, zástupca veľvyslanca, veľvyslanec a v rokoch 1990-1993 bol vo funkcii veľvyslanca – stáleho predstaviteľa ČSFR pri OSN v New Yorku. 

    Pracoval i na Ministerstve zahraničných vecí ako riaditeľ odboru.

    Ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky sa stal v marci 1994, neskôr pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky ako člen zahraničného výboru i ako člen slovenskej časti Spoločného parlamentného výboru EÚ a Slovenskej republiky. Tiež pôsobil ako člen slovenskej delegácie v Zhromaždení Západoeurópskej únie a ako predseda slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. V rokoch 1998-2006 bol ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR a v komunálnych voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

    Politická a odborná kariéra tohto významného kariérneho diplomata si zasluhuje ocenenie – Cenu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2007.

 Vytvorené: 11.01.2012 09:30, webman
Hore
Hore
Hore