Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Dagmar Kubovičová / Advokáti


JUDr. Dagmar Kubovičová
Námestie Biely Kríž 1110/7
83102 Bratislava
tel: 02/444 607 55
Námestie Biely Kríž 1110/7, Bratislava, Slovensko
JUDr. Dagmar Kubovičová
Námestie Biely Kríž 1110/7