Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Beáta Bronišová / Advokáti


JUDr. Beáta Bronišová
Račianska 1571/66
83102 Bratislava
tel: 0905 519 035, 0905 518 035, 02/321 092 57
email: bronisova@napri.sk
Račianska 1571/66, Bratislava, Slovensko
JUDr. Beáta Bronišová
Račianska 1571/66