Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

JubilantiVytvorené: 26.03.2010 20:46, Kollárik Ľudovít