Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jesenné upratovanie sa blíži. Kde vo svojom okolí nájdete kontajnery

Jesenné upratovanie sa blíži. Kde vo svojom okolí nájdete kontajnery
07.10.2016 - Jesenné upratovanie už klope na dvere. Aj vy sa už tešíte, ako na jeseň upracete a zbavíte svoje domácnosti zbytočných vecí? Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na území mestskej časti opäť rozmiestnené v októbri, prídu vhod.
Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad.
Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu. Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov "JESENNÉ UPRATOVANIE"

ulica stojisko termín
1. Teplická pri železničnej stanici 3.10.2016
2. Sliačska konečná MHD 3.10.2016
3. Pri Bielom kríží pri potoku 3.10.2016
4. Za Kasárňou pri trafostanici 5.10.2016
5. Ovručská ul. pri parkovisku 5.10.2016
6. Ľudové nám. pri parku 5.10.2016
7. J.C. Hronského pri garážach 7.10.2016
8. Unitas, Šancová 23 do dvora 7.10.2016
9. Sliačska ul. pred železnicou 7.10.2016
10. Varšavská pri garážach 11.10.2016
11. Škultétyho - Plzenská parkovisko 11.10.2016
12. Bartošková - Športová pred garážami 12.10.2016
13. Mestská - Osadná pri parku 12.10.2016
14. Odborárska garáže pri ZŠ 12.10.2016
15. Pluhová dvor č. 4 - 6 14.10.2016
16. Čsl. parašutistov pri škôlke 14.10.2016
17. Matúškova - Jaskov rad roh ulíc 18.10.2016
18. Jeséniova pri HMÚ 18.10.2016
19. Višňová parkovisko 19.10.2016
20. Uhrova pri detskom ihrisku 19.10.2016
21. Guothova č. 9 - 11 21.10.2016
22. Magurská č. 3 - 5 21.10.2016
23. Horská pri vinohradoch dole 24.10.2016
24. Mierová kolónia Tylová ul. 24.10.2016
25. Pri starom ihrisku pri záhradách 25.10.2016
26. Záborského stojisko pri parkovisku 25.10.2016
27. Brečtanová na konci ulice 26.10.2016
28. Hrdličková č. 32 súkromné parkovacie boxy 26.10.2016
29. Česká roh Kukučínovej ul. 28.10.2016
30. Stará Klenová podľa voľného miesta 28.10.2016


Vytvorené: 30.11.2016 08:15, webman
Hore
Hore
Hore