Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Jarný zber domového odpadu s obsahom škodlivín bude v máji

20.03.2020 - Oznamujeme občanom, že vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom a ochranou zdravia hlavné mesto SR BA presunulo termín zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Pôvodný harmonogram sa ruší, pričom hlavné mesto uvažuje o novom termíne v mesiaci máj. O novom harmonograme a termíne zberu pre MČ BA - NM budú občania dodatočne informovaní.


Vytvorené: 24.03.2020 09:06, webman