Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jarné upratovanie sa blíži. Pozrite si, kde pri svojom bydlisku nájdete kontajner

Jarné upratovanie sa blíži. Pozrite si, kde pri svojom bydlisku nájdete kontajner
12.03.2018 - Jarné upratovanie už klope na dvere. Aj vy sa už tešíte, ako na jar upracete a zbavíte svoje domácnosti zbytočných vecí? Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na území mestskej časti opäť rozmiestnené v apríli a v máji, prídu vhod.
Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad.
Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu. Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h. do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov "JARNÉ UPRATOVANIE"
ulica stojisko termín
1. Teplická pri garážach (Mladá Garda) 12. 4. 2018
2. Biely kríž  námestie 12. 4. 2018
3. J.C. Hronského pri garážach 12. 4. 2018
4. Piešťanská na rohu Sibírskej 13. 4. 2018
5. Sibírska na rohu Šuňavcovej 13. 4. 2018
6. Kraskova na rohu Americkej 17. 4. 2018
7. Belehradská na rohu Kováčskej 17. 4. 2018
8. Za kasárňou pri trafostanici 19. 4. 2018
9. Tegelhofa Príkopova pri ŠK 19. 4. 2018
10. Sliačska horná časť pod lesom 19. 4. 2018
11. Družstevná Kalinčiakova pri vjazde 20. 4. 2018
12. Riazanská dvor Pavlovská 20. 4. 2018
13. Ľudové nám. pri parku 21. 4. 2018
14. Magurská číslo 3 - 5 21. 4. 2018
15. Unitas, Šancova 23 do dvora 21. 4. 2018
16. Cesta na Kamzík  parkovisko 24. 4. 2018
17. Jahodová podľa miesta 24. 4. 2018
18. Višňová  parkovisko 24. 4. 2018
19. Na Revíne malé parkovisko 26. 4. 2018
20. Muštova roh Horská (1 od Sliačskej) 26. 4. 2018
21. Bellova pri škole 28. 4. 2018
22. Záborského stojisko pri parkovisku 28. 4. 2018
23. Odborárska garáže pri ZŠ   3. 5. 2018
24. L. Dérera podľa voľného miesta   3. 5. 2018
25. Račianska medzi Tescom a Eurpoenziou   3. 5. 2018
26. Rozvodná pri č. 11 - 13   4. 5. 2018
27. Brečtanová koniec ulice pri lese   4. 5. 2018
28. Horská roh Jurská   7. 5. 2018
29. Mierová kolónia Tylová ul.   7. 5. 2018
30. Nobelová pri č. 42 10. 5. 2018
31. Budyšínska podľa voľného miesta 10. 5. 2018
32. Čsl. parašutistov pri škôlke 12. 5. 2018


Vytvorené: 20.03.2018 10:52, webman
Hore
Hore
Hore