Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jarná deratizácia škodcov

09.04.2018 - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 17. apríla do 15. mája 2018 uskutočnená celoplošná jarná deratizácia s cieľom regulácie živočíšnych škodcov. Deratizáciu verejných priestranstiev v našej mestskej časti zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilej firmy.

Viac informácií: Jarná deratizácia 2018


Vytvorené: 09.04.2018 09:00, webman
Hore
Hore
Hore