Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

január 2011


Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Komisiu dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Vytvorené: 18.04.2011 18:02,