Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Jamas / Gastronómia


Jamas
Magnetová 10
83104 Bratislava
tel: 0903 731 841
email: jamasbub@gmail.com
Magnetová 10, Bratislava, Slovensko
Jamas
Magnetová 10