Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Investor od plánovaného megaprojektu Slovany ustúpil

01.09.2013 - Na podvečernú diskusiu o výstavbe obytného súboru na Račianskej ulici v areáli bývalej BEZ-ky prišlo napriek horúčavám množstvo ľudí – dôkaz, že okolité prostredie je dôležité pre väčšinu z nás. Najmä keď sa projekt budúceho súboru ešte vždy vyvíja, teda v niečom ho ešte vždy možno ovplyvniť a zapracovať doň pripomienky obyvateľov i odborníkov. To bol napokon podľa starostu Rudolfa Kusého aj hlavný motív stretnutia.
 
Projekt sa blíži k vyhláseniu územného konania
Tím Michala Oborného (Penta Investmens, s.r.o.) si uvedomuje, že rieši budúcnosť lokality dôležitej aj pre rozvoj mesta, nielen mestskej časti. Nové Mesto očakáva, že nová výstavba prinesie benefity všetkým obyvateľom mesta a kladie vysoké nároky na kvalitu riešenia. Považuje za dôležité spojiť výstavbou územie dnes starou železničnou traťou rozdelené. Vnímať budúcu lokalitu ako rozšírenie širšieho centra mesta, to znamená, rátať v nej nielen s bývaním, ale (popri komerčnej) aj s tzv. nekomerčnou občianskou vybavenosťou, napríklad so vzdelávacími zariadeniami. A zabezpečiť, aby verejné priestory – najmä tie zelené - ponúkala nielen miestnym, ale aj ďalším obyvateľom (najmä ak sa podarí nadviazať sídliskový bulvár, tzv. „lineárny park“ na park na „Račku“). Lokalita s vitálnou miestnou ekonomikou by navyše mala mať osobitý charakter a podporovať dobré sociálne vzťahy. - Na jeden obytný súbor sa toho pospomínalo azda až priveľa, ale v podstate sú to črty, ktoré očakávame od každého dobrého obytného prostredia. Nový kus mesta rodiaci sa, ako sa vraví, „na zelenej lúke“ (120 000 m2) má na ne zatiaľ lepšie predpoklady.
 
Predovšetkým by sa z tvorivého procesu ani na chvíľku nemala vytratiť zaklínacia formulka „mestotvornosť“ – miestami sa ešte žiada pripomínať ju. Tvorcovia projektu tvrdia, že na rozdiel od mnohých developerov usilujúcich sa o maximálnu zástavbu oni vidia vyššie kvalitu prostredia - aj preto súbor, laicky povedané, „neprehustili“. Tento proces, pravda, odštartovalo vedenie mestskej časti už dávnejšie, veď ešte pred dvoma rokmi išlo o projekt s tisícimi bytmi a vyše tridsaťposchodovými vežami. Až po dlhých rokovaniach so starostom investor ustúpil a po etapách projekt výškou i počtom bytov postupne prispôsobil neďalekému sídlisku Februárka.
Mestská časť mala pripomienky snáď ku všetkému, naposledy k výzoru parkovacieho domu, ktorého prvé stvárnenie bolo vraj rušivé,“ hovorí architekt Oborný.
 
Doprava – najtvrdší oriešok?
 
O čomkoľvek sa v diskusii začalo hovoriť, obvykle to vždy skončilo pri doprave. Vďaka polohe obytného súboru a súčasnej dopravnej situácii v jeho okruhu to bude zrejme najtvrdší oriešok celej stavebnej aktivity. Čo prinesie preťaženej Račianskej, a najmä jej križovatke? Ako sa zmení súčasná funkcia Škultétyho či Kominárskej ulice? Odznela kopa námetov a pripomienok, no dopravní inžinieri neskrývali svoju skepsu. Podľa Ing. Dulu sú problémom chýbajúce podklady zo strany mesta (dopravný generel), ale aj presnejšie zadania od mestskej časti. Dôležité sú napríklad pri riešení prepojenia ulíc, lebo to sa zväčša týka širšieho územia, nie iba toho, o ktorom rozhodujú tvorcovia predstavovaného projektu (napr. prepojenie so Škultétyho ulicou). Ing. Bútora zo združenia Lepšia doprava pripomenul, že v projekte sa treba venovať všetkým druhom dopravy – aj verejnej a cyklistickej -  a jej vybaveniu, napríklad zastávkam MHD.
 
Pri otázkach dopravy sa teda vytrvalo vracala téma spolupráce investora a tvorcov projektu s mestom a s mestskou časťou, za pomoci a spolupráce občianskych združení. Projekt tohto typu sa bez nej jednoducho nezaobíde. Spoluprácu s Novým Mestom si architekt Oborný v podstate pochvaľoval. Dobre vie, že tvrdá práca na konfliktných bodoch hodnotu projektu v konečnom dôsledku zvyšuje.
 
Starosta Kusý zhrnul požiadavky mestskej časti na poslednú verziu projektu do štyroch bodov:
  • vyriešiť uspokojivo dopravu,
  • zabezpečiť prepojenie Račianskej so Škultétyho ulicou pre peších, cyklistov aj motorové vozidlá,
  • vytvoriť verejnú zónu, ktorá bude plynule prechádzať do vedľajšieho projektu (oproti polícii na Račianskej),
  • dohodnúť sa na vyvolaných investíciách v mestskej časti (škôlka, zeleň)
 
Viera Vojtková

(Hlas Nového Mesta, september 2013)


Vytvorené: 15.11.2013 12:45, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore