Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Investičná činnosť

Čo vybavíte

Investičná činnosť zahŕňa uskutočňovanie stavieb, zmeny stavby pred dokončením, zmeny dokončenej stavby a zmenu účelu využitia priestorov v existujúcich alebo rozostavaných objektoch. Stanovisko k investičnej činnosti slúži ako podklad pre územné a stavebné konanie.

Čo potrebujete

Žiadosť o stanovisko s potrebnými prílohami je možné doručiť osobne do podateľne alebo e-mailom na adresu podatelna@banm.sk.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Ing. arch. Marta Závodná - vedúca oddelenia
kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: marta.zavodna@banm.sk

Bronislava  Falušiová – sekretariát
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/49 253 182
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk

Ing. Valéria Náglová – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 372
e-mail: valeria.naglova@banm.sk

Ing. Zuzana Zbončáková – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Zuzana Chovancová – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: zuzana.kadasova@banm.sk

Ing. arch. Tatiana Pifková – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Zdenka Mrázová
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: zdenka.mrazova@banm.sk


Vytvorené: 11.01.2012 10:29, Borčin Ján