Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Inšpektorát práce Bratislava / Úrady


Inšpektorát práce Bratislava
Za kasárňou 1
83264 Bratislava
tel: 02/492 517 59
fax: 02/492 517 39
email: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk
www:Inšpektorát práce Bratislava
Za kasárňou 1, Bratislava, Slovensko
Inšpektorát práce Bratislava
Za kasárňou 1