Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Mongi Msolly, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH)

Ing. Mongi Msolly
Pán Ing. Mongi Msolly v roku 1983-84 študoval na Vysokej škole elektrotechnickej v Tunise a v roku 1985-90 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na Elektrotechnickej fakulte v špecializácii Lekárska elektronika. V roku 2004-06 ukončil štúdium v Brne na International Bussines School. Aktívne ovláda jazyk arabský, anglický a francúzsky.

    Pán Ing. Msolly po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1990 nastúpil ako biomedicínsky inžinier do Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorob (SÚSCH), ktorý bol pretransformovaný na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. Tu pracuje aj v súčasnosti. Vykonával rôzne vedúce funkcie - vedúci oddelenia, vedúci odboru, námestník riaditeľa, od roku 2003 ako riaditeľ ústavu a po zmene ústavu na akciovú spoločnosť ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva.

    Menovaný bol zúčastnený na výstavbe SÚSCH, začatí jeho prevádzky a zaslúžil sa, že ústav je najmodernejšou nemocnicou v Slovenskej republike, ktorá hospodári bez dlhov. Že ide o moderné zdravotnícke zariadenie, potvrdila aj belgická akreditačná spoločnosť, ktorá mu vydala certifikát kvality. I v tomto roku bol ústav vyhodnotený klientami najväčšej zdravotnej poisťovne VZP na prvom mieste v oblasti spokojnosti pacientov s úrovňou poskytovania služieb.

    Na dosahovaných výsledkoch v zdravotnej starostlivosti, najmä na vytváraní materiálnych podmienok pre prácu zdravotníckeho personálu má zásluhy jej generálny riaditeľ pán Ing. Msolly. Za túto svoju aktívnu činnosť a jej výsledky si zasluhuje ocenenie mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2006.Vytvorené: 11.01.2012 11:26, webman
Hore
Hore
Hore