Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Ivan Beblavý, generálny riaditeľ Palma-Tumys, a. s.

Ing. Ivan Beblavý

Narodený 9. mája 1948. Pán Ing. Ivan Beblavý ukončil štúdium na SVŠT - odbor ekonómia a riadenie priemyslu v r. 1972. Jeho pracovná kariéra sa začala i doteraz trvá v Palme. Od pracovného zaradenia ako referent odbytu prešiel cez funkciu vedúceho útvaru MTZ do funkcie obchodného riaditeľa, ktorú vykonával od 1. 1. 1983 až do decembra 1991, kedy sa stal riaditeľom štátneho podniku Palma. Od 1. 1. 1995 zastával funkciu námestníka generálneho riaditeľa pre marketing a neskôr zastával funkciu riaditeľa divízie marketingu, vtedy už akciovej spoločnosti Palma Tumys. Od roku 2000 zastával funkciu riaditeľa divízie ekonomiky až do 16. 7. 2004, kedy bol zvolený do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, v ktorej pôsobí dodnes. 

    Ťažiskom výroby tejto spoločnosti sú predovšetkým jedlé rastlinné tuky a oleje, mydlá a glycerín, sirupy, kŕmne zmesi a šroty. Využitím nových technológií spracovania olejov a tukov majú výrobky vplyv na znižovanie hladiny cholesterolu a tukov v krvi, prispievajú k zlepšeniu zdravia človeka a znižujú riziko srdcovo-cievnych ochorení. Každoročne tiež poskytuje našej mestskej časti finančnú pomoc. Spoločnosť sa významnou mierou podieľa aj na zlepšovaní životného prostredia. 

    Tieto výsledky, ktoré reprezentujú aj našu mestskú časť a prispievajú k jej rozvoju, si zasluhujú, aby jej vrcholnému predstaviteľovi bolo udelené ocenenie našej mestskej časti - Cena Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.Vytvorené: 11.01.2012 11:45, webman
Hore
Hore
Hore