Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Beata Miglierini, matka deviatich detí

Mama. Je to prvé a nezabudnuteľné slovo malého človiečika. Pani Ing. Beata Miglierini takéto oslovenie zažila i precítila deväťkrát. Totiž, vyslovilo ho jej 9 detí, ktorým dala so svojím manželom Markom život. 

    Pani Ing. Miglierini po absolvovaní gymnázia s výborným prospechom mala záujem o pedagogiku, psychológiu a prácu s deťmi. Avšak ako hlboko veriaca katolíčka si uvedomila, že v totalitnom režime by nemohla učiť a pracovať s deťmi bez vážnych problémov a obmedzení. Preto využila svoj vzťah i k technike a bez prijímacích pohovorov sa dostala na Elektrotechnickú fakultu SVŠT, ktorú ukončila s vyznamenaním a cenou za diplomovú prácu.

    Pani Miglierini porodila deväť detí - troch chlapcov a šesť dievčat. Prvá sa narodila v roku 1989 a posledná v roku 2005. Šiesti chodia do školy, dve z nich sú na gymnáziu. Sú to mimoriadne hudobne nadané deti, a preto navštevujú i základnú umeleckú školu.

    Pravda, ako sa vraví, nie je dôležité život len dať, ale aj z detí vychovať slušných ľudí. To sa im ako manželom darí, i keď dnes to nie je hlavne po stránke ekonomickej ľahké.

    Obaja manželia sú svojim deťom príkladom a všetkých vedú k vzájomnej spolupráci a pomoci, láske a tolerantnosti. Je pozoruhodné, že obom manželom zostáva čas i na spoločenskú a výchovnú prácu. Obaja vedú skautský oddiel so 40-timi deťmi.

    Pravidelne sa stretávajú v Pastoračnom centre na Teplickej ulici, kde organizujú zimné i letné tábory vo voľnej prírode. Príkladný život manželov, ich obetavá práca nielen pre svoju rodinu, ale najmä to, že pani Ing. Beata Miglierini sa nebála dať život toľkým ratolestiam si zasluhuje Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostala od starostu mestskej časti v roku 2006.Vytvorené: 11.01.2012 11:23, webman
Hore
Hore
Hore