Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Informácie

Všeobecne záväzné nariadenia
Školský obvod
Stav detí v MŠ k 15.9.2021 školský rok 2021/2022
Stav žiakov v ZŠ k 15.9.2021 školský rok 2021/2022
Vývoj počtu žiakov a počtu tried v ZŠ v rokoch 1996 -2021
Testovanie 5. ročník 
Testovanie 9. ročník
Koncepčný zámer škôl
Záverečné správy
Rada školy


 


Vytvorené: 01.02.2010 16:17,