Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Informácie a oznamy


Zeleň
Odpady
Psy
Deratizácia
Kuchajda
Oznámenia o začatí konania o ochrane prírody 2004-2009
Nahlasovanie uhynutých a túlavých zvierat
 

Iné oznamy Vytvorené: 16.04.2010 08:59, Kamhiyehová Miriam Ing.