Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Informácia spoločnosti BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o.

14.10.2020 - Spoločnosť BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o., ktorá vykonáva profesionálnu ochranu proti škodcom, bude vykonávať jesennú deratizáciu a dopĺňanie nástrah proti hlodavcom v kanalizačnej stokovej sieti v správe spoločnosti BVS a.s., a to až do novembra.


Vytvorené: 14.10.2020 08:56, webman