Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Informácia o výrube suchých drevín

30.09.2016 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto informuje občanov, že EKO – podnik VPS bude vykonávať od 3. októbra 2016 výrub suchých drevín na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6745/1, k. ú. Vinohrady, na Jeséniovej ulici v Bratislave. Na predmetný výrub je vydané povolenie.


Vytvorené: 30.09.2016 13:39, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore