Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Hnuteľný majetok

Predaj hnuteľného majetku obce
Prenájom hnuteľného majetku obce 

Žiadosť môžete podať:Vytvorené: 20.12.2018 11:24, webman