Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hľadáme členov volebných komisií

Hľadáme členov volebných komisií
23.08.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dáva do pozornosti politickým stranám, hnutiam a občanom, že hľadá členov miestnej volebnej komisie a členov okrskových volebných komisií pre voľby do samosprávnych orgánov.

NÁVRH ČLENOV MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Podanie návrhu členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do samosprávnych orgánov v roku 2022 – informácie sú zverejnené na:
https://www.banm.sk/volby-do-organov-samospravy-obci-a-volby-do-organov-samospravnych-krajov/
Kandidátna listina - zoznam členov okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:
  1. Meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, a telefonického kontaktu a e-mailovú adresu
  2. Meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, a telefonického kontaktu a e-mailovú adresu
  3. Meno, priezvisko a podpis osoby: Oprávnenej konať za každú politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;          Oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky ak ide o koalíciu.                                                          
Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov pre miestnu volebnú komisiu je 30.08.2022
Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov pre okrskovú volebnú komisiu je 22.09.2022

ADRESA NA DORUČOVANIE NÁVRHOV:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
ul. Junácka č. 1
832 91 BRATISLAVA
MAIL:
podatelna@banm.sk


Vytvorené: 02.03.2023 16:09, webman
Hore
Hore
Hore