Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov - až do odvolania

29.06.2017 - Dôležitá informácia pre občanov! Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území Bratislavy od 21. júna 2017 od 12:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Viac informácií: Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov


Vytvorené: 29.06.2017 10:33, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore