Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
18.05.2020 - Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy odvolal na území Bratislavy - na lesných pozemkoch a v ich okolí (v ochrannom pásme 50 metrov od hranice lesa) - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 
Počas tejto doby bolo zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na lesnom pozemku či zakladať oheň - aj na vyhradených ohniskách v lese. Naďalej je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov


Vytvorené: 18.05.2020 13:52, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore