Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

28.07.2017 - Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území Bratislavy od 28. júla 2017 od 10:00 hod.
Viac informácií: Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov


Vytvorené: 28.07.2017 10:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore