Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hálkova 11 - kancelárske priestory

     Objekt štvorposchodovej administratívnej budovy na Hálkovej ulici je súčasťou areálu, v ktorom sa nachádzajú ešte ďalšie dva objekty (dielňa a sklad) a priľahlé spevnené plochy a parkovania, ktoré sú rovnako v správe Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto.
Hlavný vstup do administratívnej budovy je z Hálkovej ulice. Vedľa hlavného vstupu sa nachádza vjazd do areálu. Administratívna budova prešla v nedávnej dobre rekonštrukciou, strecha je zateplená a má vymenené okná (okrem hlavných a vedľajších vchodových dverí a presklených stien v ukončení chodby).
V parteri objektu sa nachádzajú prevádzky lekárne a zubnej ambulancie so samostatnými vstupmi. Súčasťou areálu je aj administratívna budova v majetku súkromnej spoločnosti ležiacej na pozemku MČ BNM. Súkromná spoločnosť využíva vjazd do areálu, ako aj okolité spevnené plochy uzatvoreného dvora.
 
Cenový výmer za nebytové priestory v administratívnej budove:
- kancelárie                             68€/rok - 1m²
- sociálne zariadenia                33€/rok - 1m²
- sklady, dielne, archív             39€/rok - 1m²
 
Cenový výmer za nebytové priestory v areáli:
- kancelárie                             58€/rok - 1m²
- archív                                   40€/rok - 1m²
- dielne                                   40€/rok - 1m²
- skladové priestory                40€/rok - 1m²
- parkovacie miesta                30€/rok - 1m²
 
Kontakt: 
Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk


Hálkova 11 - kancelárske priestory


Hálkova 11 - kanc. č. 216


Hálkova 11 - kanc. č. 314


Hálkova 11 - kanc. č. 317, 318


Hálkova 11 kancelária 203


Hálkova 11 kancelária 204


Hálkova 11 kancelária 207


Hálkova 11 kancelária 208


Hálkova 11 kancelária 214


Hálkova 11 kancelária 215


Hálkova 11 prízemie č. 005Vytvorené: 02.05.2014 11:46, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore