Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Gréta Švercelová - Jezná, operná speváčka

Gréta Švercelová - Jezná

Narodená 15.6.1947. Pani Gréta Švercelová-Jezná ako absolventka Konzervatória v Bratislave sa v roku 1967 stala sólistkou opery Divadla v Banskej Bystrici a účinkovala aj v činohre Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Od roku 1974 je členkou spevohry Novej scény v Bratislave.

    Jej očarujúci spev v operách, operetách i v muzikáloch zaznel napr. v predstaveniach

    Účinkovala v mnohých hudobno-zábavných programoch, v televíznych incenáciách operiet a muzikálov, vo filmoch i na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

    Záslužná umelecká práca pani Gréty Švercelovej-Jeznej si zasluhuje ocenenie –Cenu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2007.Vytvorené: 11.01.2012 09:27, webman