Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Galamboš Pavol, Ing.


E-mail:info@pavolgalambos.sk
Mobil:0905 506 555
Gescie:Americká : 1/1628
Čajakova : 32/3583, 34/3584, 35/3576, 36/3585, 37/3577, 45/3581
Kraskova : 10/1627, 4/1627, 6/1627, 8/1627
Ľubľanská : 1/1651, 2/1652
Mikovíniho : 1/1621, 11/1624, 13/1625, 15/1625, 5/1623, 7/1623, 9/1624
Pionierska : 1/3600, 1 A/1581, 2/1589, 3/1582, 4/1590, 5/1583, 6/1591, 7/1584, 9/1585
Račianska : 11/1504, 13/1504, 17/1506, 19/1506, 23/1508, 25/1508, 5/1502, 7/1502
Račianske mýto : 1 A/10990, 1 C/10990, 1 D/10990
Sibírska : 1/1596, 10/1610, 12/1610, 14/1610, 16/1611, 21/1599, 23/1599, 25/1599, 27/1599, 29/1600, 3/1596, 5/1596, 8/1610
Smrečianska : 14/3596, 6/3592
Ukrajinská : 1/1670, 10/1672, 2/1671, 4/1671, 6/1671, 8/1671
Ursínyho : 1/1640, 3/1641, 5/1642, 7/1643
Členstvo v komisiach:člen Miestnej rady,
Člen komisie fin., pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Napíšte poslancovi verejný odkaz (fórum)

Napíšte poslancovi súkromnú správu