Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Fakultná lekáreň FAF UK / Lekárne


Fakultná lekáreň FAF UK
Odbojárov 65/10
83104 Bratislava
tel: 02/554 105 61
email: faklek2@fpharm.uniba.sk
Odbojárov 65/10, Bratislava, Slovensko
Fakultná lekáreň FAF UK
Odbojárov 65/10