Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko MŠ pri ZŠ 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Na Revíne 14


Na Revíne 14
831 03 Bratislava
tel: 02/20 275 597, 0910 669 231
email: msrevin@zscadrova.sk, msnarevine@centrum.sk
www: www.zscaba.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Cádrova 23  pre MŠ: Mgr. Eva Adamková
Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2023/2024: 77
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký a anglický

 

Vedúca jedálne: Henrieta Brinkáčová,  č.t. 0905 325 893; jedalen@zscadrova.sk 
 


Profil škôlky:

Materská škola  je elokovaným pracoviskom Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, a nachádza sa  o niekoľko ulíc ďalej, na Kramároch.  Materská škola využíva vlastný, veľmi pekne členený vnútorný areál,  kde boli aj za podpory zriaďovateľa  zabudované  nové herné prvky, a tiež  nové pieskovisko, prekryté tieniacim prístreškom.   V zaujímavo interiérovo navrhnutej budove materskej školy, sú štyri  triedy s moderným vybavením a príjemnou atmosférou. Chodby medzi triedami odzrkadľujú každodenný život detí v triedach, s ktorým sa touto cestou oboznamujú rodičia a zároveň sa môžu potešiť činnosťou  svojich detí..

Vnútorné priestory boli zrekonštruované, v dvoch triedach bola vymenená  podlaha a osvetlenie. V rámci školského vzdelávacieho programu ponúka  materská škola tiež  plavecký kurz a kurz korčuľovania, otvorila  futbalový krúžok a  tanečný krúžok,  organizuje divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre deti.

 

2 % je možné poukázať občianskemu združeniu pri MŠ

MŠ Na Revíne 14

Obchodné meno: REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO: 50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: didaktické pomôcky, skrášľovanie interiéru a exteriéru, zakúpenie hracích prvkov do školskej záhrady
Tlačivo na stiahnutie:
https://zscaba.edupage.org/a/materske-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMiZzdWJw

 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Cádrova 23
Hore
Hore
Hore