Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko MŠ pri ZŠ 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 15


Cádrova 15
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 596, 0918 674 887
email: mscadrova@zscadrova.sk
www: www.zscaba.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Cádrova 23  pre MŠ: Katarína Gáforová

Počet tried: 3
Počet žiakov v školskom 2023/2024: 59
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický  a nemecký
 

Vedúca jedálne: Henrieta Brinkáčová,  č.t. 0905 325 893; jedalen@zscadrova.sk 
 


Profil škôlky:

Materská škola  Cádrova 15, je elokovaným  pracoviskom  Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, a sa nachádza sa priamo v objekte základnej školy, v ktorom má svoj vlastný  areál s ihriskom so zabudovanými novými hracími prvkami. V budove materskej školy sú tri triedy s moderným vybavením a príjemnou atmosférou. V triedach nájdete  interaktívnu tabuľu a viaceré edukatívne kútiky. Na poschodí je okrem tried aj spálňa. 

V rámci školského vzdelávacieho programu ponúka  materská škola plavecký kurz a kurz korčuľovania, futbalový krúžok, tanečný krúžok, organizuje divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia pre deti.

V MŠ pôsobí tiež pedagogická asistentka a špeciálna pedagogička.

 

2 % je možné poukázať občianskemu združeniu pri MŠ

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla: Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora

Tlačivo na stiahnutie:
https://zscaba.edupage.org/a/materske-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMiZzdWJwYWdlPTc%3D

 


Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Cádrova 23
Hore
Hore
Hore