Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

EKO podnik VPS vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

14.09.2022 - EKO - podnik verejnoprospešných služieb vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku o výmere 150 m2 a nebytových priestorov o výmere 70 m2 v areáli detského ihriska na Račianskom mýte na ulici J. C. Hronského v Bratislave.
Podrobné informácie
Príloha č. 1 - súťažný formulár
Príloha č. 3 - Zmluva o nájme majetku


Vytvorené: 14.09.2022 14:48, webman