Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Družstevné obytné domy legionárov

Druzstevne_obytne_domy_legionarov_02Štyri bloky (9 domov) 5-6 podlažných podpivničených objektov (Ursínyiho ul. 1,2,3,4,5,6,7, Americká ul. 1,2, Ľubľanská ul.1,2, Ukrajinská ul. 1,10, Sibírska ul.16,29, Račianska 33 ) postavených podľa projektu architektov D. Jurkoviča a J. Pacla v rokoch 1923-24 držia uličnú líniu a zároveň vytvárajú vnútorné dvory. Objekty sú výrazne horizontálne členené, použité sú teplé farebné odtiene, loggie, šikmá škridlou krytá strecha s vikiermi. Celkové členenie plochy fasády predstavuje určitý odklon od Jurkovičovho romantizmu a blíži sa skôr k architektúre rondokubizmu. Okrem týchto nájomných domov sa v lokalite nachádzajú 4 dvojpodlažné rodinné dvojdomy vilového charakteru s ornamentálnymi mozaikami pri oknách, čo naznačuje, že by autorom projektu mohol byť tiež D. Jurkovič.


Vytvorené: 26.01.2012 22:07, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore