Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Dr. Miroslav Rehák, bývalý basketbalista a tréner

Narodený14. februára 1935. Pán PhDr. Miroslav Rehák absolvoval v r. 1957 Vysokú školu pedagogickú a potom pracoval na LF UK ako asistent na katedre telesnej výchovy.

    Svoju športovú dráhu basketbalistu začal už počas vysokoškolského štúdia. Ako aktívny basketbalista odohral 11 sezón v I. lige, z toho 2 sezóny v Slovane Bratislava, 9 sezón v Slávii SVŠT Bratislava. Ako tréner pôsobil v Slovane, Slávii SVŠT a Interi, s ktorým 2-krát získal titul majstra ČSSR (1983 a 1985), trénoval v Novom Jičíne reprezentáciu kadetov a juniorov ČSSR, v rokoch 1967 - 1969 pôsobil v Sudáne a v rokoch 1997 - 2000 vo Fínsku. Pracoval i ako vedúci Metodickej komisie a lektor na školeniach trénerov.

    Pán Rehák bol činný i v publikačnej činnosti, kde okrem manuálov a množstva odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí vydal mnohé publikácie, z ktorých najznámejšie sú Basketbal - útok - obrana, Hra pivotmana, Teória a didaktika basketbalu, Útok v NBA.

    Jeho záslužná práca v oblasti športu a vynikajúce výsledky vo vrcholovom športe si zasluhujú i ocenenie našej mestskej časti - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.Vytvorené: 11.01.2012 12:23, webman