Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 31.3.2022
Dotácie v roku 2021
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2020
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2019
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2018
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2017
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2016
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2015
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2014
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2013
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2012
Dotácie posktynuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto v roku 2011


Vytvorené: 21.04.2015 07:52, webman