Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Dodatočná distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu

19.09.2022 -

Počas tohto týždňa od pondelka 19.09. do piatka 23.09.2022 sme zriadili ďalšiu možnosť, kde si môžu obyvatelia bytových domov už zapojených mestských častí prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu.

Viac informácií nájdete aj na našom webe: https://www.olo.sk/dodatocna-distribucia-balickov-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu/Vytvorené: 19.09.2022 12:14, webman