Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Račianska (od Zváračského ústavu po Sliačsku ul.)

17.02.2017 -

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje obyvateľom, že na ul. Račianska (v úseku od Zváračského ústavu po Sliačsku ul.) bude dňa 04.03.2017 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.  prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu.  Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla. Za spôsobené komplikácie sa BVS a.s . ospravedlňuje avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov. V prípade komplikácií pri dodávke vody verejným dovododom volajte Dispečing BVS a.s. na tel. čísle: 0800 121 333.Vytvorené: 20.02.2017 09:07, webman
Hore
Hore
Hore