Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. NA VARTE

23.11.2016 - Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje obyvateľom, že na ul. NA VARTE bude dňa 23. 11. 2016 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie na vodovodnej sieti. Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie–nebude zabezpečené mobilnou cisternou, alebo výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.
Tel. č. dispočingu BVS a. s.: 0800 121 333


Vytvorené: 23.11.2016 09:01, webman
Hore
Hore
Hore