Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Doc. akad. sochár Peter Lehocký , Art. D, sochár

Doc. akad. sochár Peter Lehocký , Art. D
Narodený 11. februára 1944. V rokoch 1967 – 1973 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave oddelenie tvarovania výrobkov spotrebného priemyslu u docenta Kautmana. Vo svojej tvorbe sa venuje dizajnu, holografii, sochárskej tvorbe a kresbe. Od roku 1986 pedagogicky pôsobí na Katedre dizajnu, Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Od roku 1972 mal mnoho autorských výstav v Bratislave, Trenčíne, Piešťanoch, taktiež v zahraničí, napr. vo Viedni v roku 2001, v Budapešti v roku 2006 a tento rok na Ambasáde Slovenska v Londýne. Z jeho výberu realizovaných prác môžeme spomenúť napríklad roky: Pán docent Lehocký od roku 1975 sa pravidelne zúčastňuje domácich a zahraničných prezentácií úžitkového umenia, dizajnu a komornej sochárskej tvorby ako aj mnohých sympózií v Nemecku, Taliansku ako aj doma napríklad od roku 2003 každoročne – Metal Inspiration – medzinárodný workshop a výstava v U.S. Steel, Košice. Za jeho významnú prácu pre spoločnosť mu starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2008 udeľuje Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


Vytvorené: 10.01.2012 22:05, Borčin Ján