Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Do súťaže o novú Snežienku sa prihlásilo 13 uchádzačov

Do súťaže o novú Snežienku sa prihlásilo 13 uchádzačov
18.01.2020 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pokračuje v príprave novej podoby bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke. Do ideovej súťaže, v ktorej majú architekti navrhnúť, ako oživiť túto obľúbenú rekreačnú lokalitu, sa prihlásilo 13 uchádzačov. „Súťažné podklady si prevzalo 47 záujemcov, verím, že z trinástich predložených návrhov vzídu nové nápady a idey, ako by sa Snežienka a jej okolie mohli stať opäť atraktívnym miestom na trávenie voľného času, ako si to Bratislavčania či návštevníci tejto lokality pamätajú spred niekoľkých desaťročí,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Zámer vyhlásenia verejnej anonymnej súťaže návrhov na najvhodnejšie riešenie oživenia a obnovy, respektíve novostavby objektu "Snežienka" a bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička koncom septembra schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo. Súťažné podmienky schválila Odborná porota zložená zo zástupcov mestskej časti, mesta, Slovenskej technickej univerzity, Mestských lesov a autorizovaných architektov v októbri minulého roka, pričom súťažné návrhy mohli uchádzači posielať do 10. januára.
Hodnotiace zasadnutie súťažnej poroty sa uskutoční 24. januára. Tri najlepšie budú ocenené sumou 3000, 2000 a 1000 eur, ďalších 2000 eur sa bude môcť rozdeliť medzi neocenené návrhy, ktoré prinesú pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia. Súťažné podmienky nastavili jasné a prísne mantinely. Nová stavba nesmie byť objemovo väčšia ako bývalá Snežienka. Povolené budú maximálne dve podlažia – optimálne jedno normálne a jedno
ustúpené. Cieľovou skupinou návštevníkov novej Snežienky by mali byť rodiny s deťmi, aktívni seniori či rekreační športovci. Tomu musí zodpovedať aj funkcia objektu a okolia – výletná reštaurácia, infocentrum, viacúčelová učebňa či galéria, herňa pre deti, požičovňa a servis športových potrieb, rekreačné aktivity, turistika, cyklistika a pod.
Chceme, aby výsledkom súťaže bola idea, ktorá prinesie do lokality to, čo tu ľudia potrebujú a očakávajú a čo bude mať zmysluplné využitie. Miesto, kde sa budú môcť najesť, občerstviť, oddýchnuť, ale aj napríklad opraviť defekt na bicykli. Osobne by som bol rád, keby tu bola komunitná miestnosť, kde by mohlo fungovať niečo ako lesná škôlka,“ povedal starosta Kusý, ktorý v tejto súvislosti spomenul aj vývoj okolo Snežienky za posledné roky. V roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel. „Bol som proti tomuto
zámeru ešte ako aktivista a po nástupe do funkcie starostu som ho definitívne zastavil,
“ spomína starosta Kusý. Keď nájomca prestal platiť
nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo stará sama.


Vytvorené: 18.01.2020 21:06, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore