Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Do 9. mája 2018 sa môžte prihlásiť do zberu starých elektrospotrebičov

22.03.2018 -
V sobotu 12. mája 2018 môžu obyvatelia Nového Mesta bezplatne odovzdať nepotrebné elektrospotrebiče do zberu. Zber organizujeme v spolupráci s firmou ENVIDOM. Občania sa môžu nahlasovať len do 9. mája 2018
Najneskôr do 9. mája 2018 kontaktujte Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto:

Nahlásiť treba nasledovné údaje:
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

V deň zberu v sobotu 12. mája 2018 do 8.00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu. V priebehu dňa treba umožniť vstup do týchto priestorov. Spotrebiče nevykladajte na ulicu.
Ak elektroodpad nebude odvezený do 14.00 hod., kontaktujte do 14.30 hod. mobilné telefónne číslo 0907 434 303.
Viac informácií: Zber starých spotrebičov - jar 2018Vytvorené: 22.03.2018 13:05, webman