Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Do 24. augusta môžete pripomienkovať návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nového Mesta

Do 24. augusta môžete pripomienkovať návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nového Mesta
26.07.2022 - Príprava strategické materiálu, ktorý zodpovie na to, ako sa bude meniť mestská časť Bratislava-Nové Mesto počas najbližších rokov a ako bude vyzerať v roku 2030, je vo finále.
Predkladáme vám návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre roky 2022-2030, ktorý vznikol aj na základe podnetov Novomešťaniek a Novomešťanov, ktorí sa na jar tohto roku zapojili do dotazníkového prieskumu obyvateľov mestskej časti.
Teraz máte ďalšiu príležitosť povedať, aká je vaša predstava o budúcnosti Nového Mesta – návrh programu môžete pripomienkovať až do 24. 8. 2022 prostredníctvom formuláru, ktorý sme zverejnili online alebo prostredníctvom formuláru (tabuľka), formulár môžete zaslať elektronicky na phsr@banm.sk resp. odovzdať v podateľni miestneho úradu na Junáckej č. 1. Pripomienky budú vyhodnotené a relevantné z nich zapracované do finálnej podoby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorá bude následne predložená miestnemu zastupiteľstvu na schválenie v priebehu septembra.


Vytvorené: 27.07.2022 08:53, webman
Hore
Hore
Hore