Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Do 18. októbra sa môžte prihlásiť do zberu starých elektrospotrebičov

14.09.2017 - V sobotu 21. októbra 2017 môžu obyvatelia Nového Mesta bezplatne odovzdať nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Zber organizuje združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.
Najneskôr do 18. októbra 2017  kontaktujte Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, počas úradných hodín:
- na telefónnom čísle: 02/49 253 381, 02/49 253 208, alebo 02/49 253 182
- non-stop na e-maili: dagmar.timkova@banm.skmiriam.kamhiyehova@banm.sk
- alebo sa nahláste online na: www.zberelektroodpadu.sk

Nahlásiť treba nasledovné údaje:
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

V deň zberu v sobotu 21. októbra 2017 do 8.00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu paneláka, resp. za bránu rodinného domu. V priebehu dňa treba umožniť vstup do týchto priestorov. Spotrebiče nevykladajte na ulicu.

Ak elektroodpad nebude odvezený do 14.00 hod., kontaktujte mobilné telefónne číslo 0907 434 303.

Bližšie informácie
 Vytvorené: 14.09.2017 09:40, webman
Hore
Hore
Hore